Skoleskyss Hurum og Røyken Taxi

Skoleskyss

Hurum & Røyken Taxi utfører skoleskyss for Brakar i kommunene Hurum og Røyken.

Har du behov for skyss til og fra skole?
Det er ulike retningslinjer for hvem som kan ha krav på skoleskyss med taxi. Ta derfor kontakt med skolen og eventuelt Brakar, som administrerer skolebarntransporten i Buskerud Fylke.

Du som har skoleskyss
Hvis du har spørsmål om din transport, ta kontakt med vårt sentralbord.
Ønsker du forandring eller avbestilling, kan du benytte skjemaet til høyre.

Avbestill skoleskyss

Epost*
Elevens navn*
ID nummer
Telefon*
Dato
Melding