Priser og prisbestemmelser

Hurum & Røyken Taxi er underlagt maksimalprisforskriften. Dette innbærer at prisene for 1-4 passasjerer er bestemt av Konkurransetilsynet.

Kontakt oss

Epost
Telefon*
Melding